انتخاب محصول (عسل و ارده و شيره) - نام مشتری :
افزودن به سبد حذف از سبد نام محصول مشخصات بسته مبلغ پيش دريافت خدمات کالا کالاي همراه متن
مقدار واحد حداقل مبلغ *
عسل کوهستانی اسد آباد 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 550,000 -
عسل کنار میمند شیراز 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 650,000 -