انتخاب محصول (نان و غلات) - نام مشتری :
افزودن به سبد حذف از سبد نام محصول مشخصات بسته مبلغ پيش دريافت خدمات کالا کالاي همراه متن
مقدار واحد حداقل مبلغ *
بلغور گندم نیم پخته ایرانی 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 34,000 -
جو پرک درجه یک ایرانی 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 43,000 -
جو پوست کنده ایرانی 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 55,000 -