انتخاب محصول (ادويه ، چاشني و گياهان معطر) - نام مشتری :
افزودن به سبد حذف از سبد نام محصول مشخصات بسته مبلغ پيش دريافت خدمات کالا کالاي همراه متن
مقدار واحد حداقل مبلغ *
فلفل سیاه سابیده 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 75,000 -
دارچین سابیده 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 54,000 -
زیره سیاه 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 125,000 -
لیمو امانی ایرانی 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 60,000 -
اسپند مخلوط 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 6,000 -
نعنای خشک تبریزی 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 50,000 -
زردچوبه سابیده 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 37,000 -
پودر سیر ایرانی 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 52,000 -
فلفل سیاه نسابیده 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 650,000 -
دارچین قلم 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 50,000 -
زیره سبز 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 60,000 -
زیره سیاه کوهی 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 175,000 -
اسپند ساده 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 12,000 -
زردچوبه نسابیده 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 25,000 -
جوز هندی 0/1 کیلوگرم 0/1 کیلوگرم 159,000 -