انتخاب محصول (حبوبات) - نام مشتری :
افزودن به سبد حذف از سبد نام محصول مشخصات بسته مبلغ پيش دريافت خدمات کالا کالاي همراه متن
مقدار واحد حداقل مبلغ *
لوبیا چیتی ایرانی 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 214,000 -
لوبیای چشم بلبلی 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 110,000 -
لوبیا سفید ریز ایرانی 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 85,000 -
لوبیا قرمز ریز ایرانی 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 164,000 -
لوبیا سفید کپسولی 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 92,000 -
نخود ممتاز ایرانی 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 149,000 -
لوبیا عروس ایرانی 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 218,000 -
لپه ریز ایرانی 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 118,000 -
عدس 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 73,000 -