انتخاب محصول (ميوه و ميوه خشك) - نام مشتری :
افزودن به سبد حذف از سبد نام محصول مشخصات بسته مبلغ پيش دريافت خدمات کالا کالاي همراه متن
مقدار واحد حداقل مبلغ *
کشمش پلویی شیراز 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 550,000 -
کشمش آجیلی شیراز 1 کیلوگرم 1 کیلوگرم 550,000 -